BIDANG PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
BIDANG KERJASAMA, PENGAWASAN, DAN PROMOSI INVESTASI INDUSTRI
BIDANG PEMBANGUNA SUMBER DAYA INDUSTRI
BIDANG PENGEMBANGAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI
UNIT PELAKSANA TEKNIS INDUSTRI PANGAN OLAHAN DAN KEMASAN
BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI